Tantra filosoofia

tantra filosoofia

Tantra filosoofia: sügavuse ja ühenduse tee

Tantra filosoofia on keerukas ja mitmekihiline süsteem, mis pärineb iidsest Indiast ja on levinud üle kogu maailma, kohandudes erinevate kultuuride ja spirituaalsete praktikatega. Selle juured ulatuvad tagasi enam kui 5000 aasta taha, kuid selle täpne päritolu ja algus on keeruline määratleda. Tantra, tuletatuna sanskriti keelest, tähendab “kanga kudumist” või metafoorilisemalt “tõeluse ja teadlikkuse põimumist”. See filosoofia esindab holistilist lähenemist elule, integreerides füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja seksuaalse heaolu ning rõhutab inimese täieliku potentsiaali avastamise olulisust.

Tantra filosoofia alustalad

Dualismi ületamine: Tantra filosoofias on kesksel kohal arusaam, et vastandid, nagu mees ja naine, spirituaalne ja materiaalne, on omavahel põimunud ja täiendavad teineteist. Tantra õpetab, et tõeline vaimne ärkamine ja valgustumine saavutatakse mitte dualismi eitamise, vaid selle vastandite integreerimise kaudu.

Kõiksuse pühadus: Tantras ei peeta midagi ilmalikuks ja maiseks. Kõik on nähtav kui jumalik, sealhulgas meie füüsiline keha ja maised naudingud. See vaade julgustab tantrikasid (tantra praktiseerijaid) austama ja tähistama elu kõiki aspekte kui osa jumalikust tervikust.

Energia ja teadvuse transformatsioon: Tantra keskendub energia (shakti) ja teadvuse (shiva) ühendamisele, mis on esindatud vastavalt nais- ja meesprintsiipidena. Praktikad nagu meditatsioon, jooga, rituaalid ja mantrate lausumine on mõeldud selleks, et tõsta ja transformeerida inimese baasenergiat (kundalini) kõrgemateks teadvuseseisunditeks.

Vabadus ja isiklik areng: Tantra filosoofia rõhutab individuaalset vabadust ja enesearengut. See õpetab, et iga inimene on oma vaimse tee arhitekt, julgustades eneseteadlikkust ja isiklikku vastutust oma spirituaalse arengu eest.

Tantra filosoofia praktikad

Tantra praktikad on mitmekesised, hõlmates meditatsiooni, hingamisharjutusi, rituaale, joogat ja mantrate kasutamist. Seksuaalsus ja selle teadlik kasutamine, mis on üks kõige enam tähelepanu saanud tantra aspekte lääne kultuuris, on samuti oluline osa tantrast, kuid see on ainult üks paljudest praktikatest, mille eesmärk on energia transformatsioon ja teadvuse laiendamine.

Isiklik Areng ja Vaimne Kasv – Tantra filosoofia eesmärk on inimese isiklik areng ja vaimne kasv. See hõlmab eneseteadlikkuse suurendamist, sisemise rahu ja tasakaalu saavutamist ning elu sügavama mõistmise arendamist.

Ühenduse Loomine – Tantra õpetab ühenduse loomist mitte ainult iseenda sisemise olemusega, vaid ka teiste olendite ja kogu universumiga. See rõhutab vastastikuse sõltuvuse ja harmoonia olulisust kõiges.

Vabanemine ja Valgustumine – Tantra ülim eesmärk on vaimne vabanemine (moksha või nirvana) – piirangutest vabanemine ja teadlikkuse seisund, kus saavutatakse täielik vabadus ja valgustumine.

Tantra filosoofia rakendamisel on mitmeid praktikaid, mis aitavad saavutada selle filosoofia põhimõtteid:

  • Meditatsioon ja hingamisharjutused: Aitavad saavutada sügavamat teadlikkust ja tasakaalu energiakehas.
  • Mantra lausumine: Kasutatakse vibratsiooni ja heli jõudu meele fokuseerimiseks ja teadvuse laiendamiseks.
  • Rituaalid ja tseremooniad: Loodud selleks, et austada elu pühadust ja luua ühendust kõrgemate energiatega.
  • Tantra jooga: Ühendab asanasid (poose), pranayama (hingamistehnikaid) ja mudrasid (käte asendeid) energiakanalite avamiseks ja kundalini energia tõstmiseks.

Tantra filosoofia kui inimese elustiil

Tantra filosoofia põhialus on arusaam, et kõik universumis on ühtne tervik, kus iga osa on omavahel seotud ja kõik on ilming jumalikust energiast. Samal ajal tunnistab tantra mitmekesisust ja individuaalset eripära, rõhutades, et igas olendis ja nähtuses peegeldub jumalikkus oma unikaalsel viisil.

Erinevalt paljudest teistest spirituaalsetest traditsioonidest, mis tihti näevad materiaalset maailma kui illusiooni või takistust vaimsele arengule, õpetab tantra materjali ja vaimu sügavat ühtsust. Füüsiline maailm ja selle naudingud ei ole mitte midagi, millest tuleks hoiduda, vaid need on vahendid spirituaalseks kasvuks ja teadvuse laiendamiseks.

Tantra filosoofias on kesksel kohal energia (shakti) ja teadlikkuse (shiva) kontseptsioonid, mis on kõikide nähtuste aluseks. Praktikad ja rituaalid on suunatud selle sisemise energia äratamisele ja suunamisele, et saavutada kõrgemaid teadvuseseisundeid ja vaimset vabadust.

Seotud küsimused ja kasulikku lugemist tantra filosoofia kohta

Mis on tantra filosoofia?

Tantra filosoofia on vaimne õpetus ja praktika, mis pärineb iidsest Indiast. Sõna “tantra” tähendab sanskriti keeles “kanga kudumist” või ülekantud tähenduses “tõeluse ja teadlikkuse põimumist”. See lähenemine hõlmab endas holistilist vaadet elule, ühendades füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja seksuaalse heaolu ning rõhutades inimese täieliku potentsiaali avastamist.

Millised on tantra filosoofia põhialused?

Tantra filosoofia tugineb mitmele põhialusele, sealhulgas dualismi ületamisele, kõiksuse pühadusele, energia ja teadvuse transformatsioonile ning vabadusele ja isiklikule arengule. Tantra õpetab, et vastandid (nagu mees ja naine, spirituaalne ja materiaalne) on omavahel põimunud ja et tõeline vaimne ärkamine saavutatakse nende vastandite integreerimise kaudu.

Kuidas tantra filosoofia praktikad aitavad saavutada selle eesmärke?

Tantra filosoofia praktikad, nagu meditatsioon, hingamisharjutused, rituaalid, jooga ja mantrate lausumine, on suunatud energia tõstmisele ja transformeerimisele, teadvuse laiendamisele ning sügavama ühenduse loomisele iseenda, teiste ja universumiga. Need praktikad aitavad saavutada sisemist rahu, eneseteadlikkust ja vaimset kasvu.

Kuidas saab alustada tantra filosoofia õppimist ja praktiseerimist?

Tantra filosoofia õppimiseks ja praktiseerimiseks on soovitatav alustada usaldusväärsete allikate ja kogenud õpetajate juhendamisel. Huvi korral võib alustada lugemisest, osaleda töötubades või kursustel, mis keskenduvad tantra filosoofia põhitõdedele ja praktikatele. Oluline on läheneda avatud meelega ja olla valmis isiklikuks kasvuks ja avastusteks.

Milline on tantra filosoofia seos seksuaalsusega?

Kuigi läänes on tantra tihti seostatud peamiselt seksuaalsusega, on see vaid üks osa tantra filosoofiast. Tantra seksuaalsed praktikad keskenduvad sügava ühenduse loomisele partneriga ja seksuaalenergia teadlikule kasutamisele vaimseks kasvuks. Siiski on tantra palju enamat, hõlmates laia spektrit praktikaid ja õpetusi, mis on suunatud inimese vaimsele ja emotsionaalsele arengule.

tantra folosoofia urmas silman

Tantra filosoofia on lai ja sügav teema, mis hõlmab palju enamat kui vaid seksuaalsed praktikad, mida sageli esile tuuakse. See on vaimne teekond, mis ühendab endas meditatsiooni, jooga, hingamisharjutused ja palju muud, keskendudes teadlikkuse, energia ja ühenduse suurendamisele.

Tantra ajalugu ulatub tagasi umbes 5000 aastat ja see on sügavalt juurdunud India religioonidesse ja filosoofiatesse, nagu budism ja hinduism. Esialgu oli tantra salastatud praktika, mis keskendus vaimsetele aspektidele, kuid ajapikku hakati seda siduma ka seksuaalsusega. Oluline on mõista, et tantra seksuaalsus on vaid üks osa palju laiemast praktikate ja õpetuste spektrist, mis tasakaalustab erinevaid elu valdkondi, nagu vaimsus, tervis ja suhted.

Loe lähemaltMis on tantra?

Tantra filosoofia, mis on laialdaselt tuntud oma sügavuse ja keerukuse poolest, pakub unikaalset vaadet elule, vaimsusele ja universumi mõistmisele. Tantra, mida tihti ekslikult piiratakse ainult seksuaalsusega, hõlmab tegelikult palju laiemat spektrit praktikaid ja õpetusi, mis keskenduvad teadlikkuse suurendamisele, energia transformatsioonile ja isiklikule vabadusele.

Tantra ajalooline areng ja praktikad on olnud mitmekesised, ulatudes erinevate jumaluste kultusest ja rituaalidest kuni sügavate meditatiivsete praktikateni, mis keskenduvad isiklikule ja vaimsele arengule. Tähtis on mõista, et tantra sisaldab nii Veda kui ka mitte-Veda daršanate elemente, kombineerides tarkusi ja praktikaid mõlemast allikast, pakkudes sellega rikast ja mitmekülgset vaimset teekonda​

Loe lähemaltUnderstanding Tantric Philosophy

Tantra on tugevalt mõjutanud nii Hinduismi, Budismi kui ka teisi religioosseid traditsioone, tuues esile ideid ja praktikaid, mis rõhutavad kogu elu ja universumi pühadust. Selle filosoofia järgi on kõik aspektid elus, alates igapäevastest tegevustest kuni seksuaalsuseni, pühad ja neil on vaimne tähendus. Tantra julgustab praktiseerijaid nägema maailma kui jumalikku ilmingut ja õpetab leidma vabadust mitte maailmast eemaldumise, vaid sügavama ühenduse kaudu kõigega, mis on​.

Loe lähemaltWhat is tantra?

Tantra mõju on levinud ka lääne kultuuris, kus see on inspireerinud kunsti, filosoofiat ja spirituaalsust, kuigi tihti on sellest arusaamad olnud ekslikud või liiga lihtsustatud. Tantra tõeline olemus ja rikkus paljastub sügavamal uurimisel ja praktiseerimisel, mis avab ukse teistsugusele maailmatajule ja elukogemusele.

Tantra tänapäevane praktika ja õpetus on jätkuvalt elujõuline, pakkudes teejuhte ja praktikaid neile, kes soovivad süvendada oma vaimset teekonda ja avastada elu sügavamaid dimensioone. Selle iidse traditsiooni uurimine ja praktiseerimine võib avada uusi perspektiive isiklikuks kasvuks ja vaimseks ärkamiseks.

Loe lähemaltUnderstanding tantra

Kui soovid süveneda tantra filosoofia ajalukku, praktikatesse ja tänapäevastesse tõlgendustesse, tutvu kindlasti järgnevate allikatega, mis pakuvad põhjalikku ja mitmekülgset teavet selle rikka ja keeruka vaimse traditsiooni kohta:

Need allikad pakuvad sügavat ülevaadet tantra filosoofiast, ajaloost ja praktikatest, aidates mõista selle keerukat ja rikkalikku traditsiooni.

Kokkuvõtteks

Tantra filosoofia on rikas ja mitmekülgne, pakkudes terviklikku lähenemist elule, mis rõhutab teadlikkust, ühendust ja transformatsiooni. Selle juured on iidsetes traditsioonides, kuid selle õpetused on igavikulised, pakkudes tarkust ja juhiseid ka tänapäeva inimestele. Tantra kutsub meid üles avastama elu sügavamaid tähendusi, õppima tundma iseennast ja universumit ning liikuma teel vaimse vabaduse ja valgustumise poole. See on teekond, mis nõuab pühendumist, avatust ja valmisolekut vaadata kaugemale pealispindsetest tõekspidamistest, avastamaks elu tõelist ilu ja imet.

 

Parimat soovides,
Urmas Silman

Tutvu tantra mitmekesiste aspektidega, alates hingamisharjutustest ja mantrate väest kuni rituaalide ja täieliku kohalolu praktikateni igapäevaelus. Avasta, kuidas tantra õpetused võivad muuta sinu arusaama elust, suhetest ja vaimsest kasvust.

Tantramassaaž Tallinnas

Tantramassaaž Tallinnas. Avastusretk Sinu sügavama naiselikkuse maailma.

Tantramassaaž, mis on tuntud ka kui Tantra Teraapia, on holistiline lähenemine meie kehale ja seksuaalsusele. Tantramassaaž ühendab endas vanad tantra õpetused ja massaažitehnikad, pakkudes ainulaadset viisi meie füüsilise ja emotsionaalse keha tervendamiseks. See on kehatöö intiimne kunst, mis avardab meie mõistmist seksuaalsusest ja aitab avastada naudingute uus dimensioone. Vabastades samal ajal ka meie kehas füüsilisi, energeetilisi ja emotsionaalseid blokeeringuid.

Tantramassaaž Tallinnas Urmas Silman

Naise seksuaalne avanemine Tantramassaazi seansil

Töötan igapäevaselt tantraterapeudina ja jagan alljärgnevalt Teiega mõningaid tööalaseid mõtteid ja tähelepanekuid tantramassaaz ‘i ja yoni massaaz ‘i kohta.

Viimase kümne aasta jooksul paljude erinevate naistega töötades on mul tekkinud korralik kogemuste pagas ja oskus näha, kuidas aidata minu juurde Tantra teraapiasse tulnud naistel seksuaalselt avaneda või vabaneda kehasse kinni jäänud emotsionaalsetest traumadest ja energeetilistest blokeeringutest.

naise seksuaalne avanemine tantra massaazhi ajal

Energeetiline kogukehaorgasm ja naise 7 orgasmitüüpi

Seksuaalsusest ja orgasmidest rääkides on kasutusel väljend energeetiline kogukehaorgasm. Paljude jaoks on see ilmselt täiesti arusaamatu asi.

Kui mees või naine saavad orgasmi, siis on see tavaliselt pingest vabanemise tunne suguelundite piirkonnas. Meestel saabub see koos ejakulatsiooniga ja naistel kliitori orgasmiga, vahel ka tupeava orgasmiga. Vabanemise tunne on tavaliselt lühike, äärmiselt lõõgastav, kuid üldiselt mitte sügavat rahuldust pakkuv. Samuti on sellise orgasmi vabastav toime suhteliselt pinnapealne. Selleks, et seda paremini lahti seletada on vaja aru saada, mis toimub meie kehas seksuaalakti ajal.

Energeetiline kogukehaorgasm ja naise 7 orgasmitüüpi

Yoni massaaž Tallinnas

Annan Sulle põhjaliku ülevaate Yoni massaaži ajaloost, selle kasuteguritest ning erinevatest tantra ja Yoni massaaži tehnikatest.

Ma töötan igapäevaselt tantraterapeudina ja aitan tantristliku Yoni massaaži seanssidel leevendada naistel seksuaalsusega seotud probleeme. Minu poolt pakutav tantra massaaž koos Yoni massaažiga on üks tantra teraapia tõhusamaid vorme, mis on mõeldud spetsiaalselt naistele.

yoni massaazh tallinnas

Blokeeringutest vabastav massaaž

Blokeeringutest Vabastav Massaaž: Elukvaliteedi Tõstja

Massaažiteraapia on aegade jooksul tõestanud oma tõhusust mitmesuguste terviseprobleemide leevendamisel. Üks olulisemaid massaaži vorme on blokeeringutest vabastav massaaž, mis keskendub keha ja vaimu tasakaalu taastamisele, vabastades nii füüsilisi kui ka emotsionaalseid blokeeringuid.

blokeeringutest vabastav massaaz urmas silman

Marma Massaaž

Marma Massaaž: Vana-Aasia Tervendamiskunst

Marma massaaž, pärit India traditsioonilisest meditsiinist, on ainulaadne teraapia, mis ühendab endas iidseid tarkusi ja kaasaegseid tehnikaid, pakkudes terviklikku lähenemist keha ja vaimu tervisele. See artikkel sukeldub Marma massaaži maailma, avastades selle päritolu, tehnikaid ja kasutegureid.

marma massaaž urmas silman

Energia sublimeerimine

Energia sublimatsioon.

Energia sublimatsioon tähendab seda, et madalama võnkesagedusega energia muundatakse kõrgema sagedusega energiaks. Aeglasem energia muudetakse kiiremaks energiaks. Seksuaalenergiat võib muuta näiteks armastuse või intellektuaalseks energiaks. Me saame muuta erinevaid energiaid enda sees teisteks energiateks, suunates energiat valitud chakrast teistesse chakratesse. Kui me armatseme, siis aktiveerub väga palju energiat alumistes chakrates, Muladharas ja Svadisthanas. Kui me lõpetame armatsemise, siis on energia tõusnud ülemistesse chakratesse.

energia sublimatsioon tantra urmas silman

Energeetiline Polaarsus

Energeetiline Polaarsus

Tantra seisukohalt on energia üheks omaduseks polaarsus. Energia kannab endas Yin või Yang polaarsust, kas – või + märki. Yin energia on naiselik, – märgiga Kuu energia. Yang energia on mehelik, + märgiga Päikese energia. Tantras usume me, et mehe keha kogub rohkem Yang energiat ja naise keha kogub rohkem Yin energiat, kuid see ei toimi alati nii. Tantraga tegeledes teeme me endaga pidevalt tööd, et meeste ja naiste vaheline energeetiline polaarsus toimiks.

energeetiline polaarsus tantra urmas silman

Chakrad ja seksuaalsus

Energia toimib inimese kehas peamiselt 7 chakra kaudu

Inimese kehas on 7 olulisemat energia keskust ja igaüks neist esindab erinevat Universumi energeetilist aspekti või elementi. Algab alumisest chakrast, kus energia on raskem ja aeglasema/madalama vibratsiooniga, liikudes ülespoole, kus energia on kergem ja kiirema/kõrgema vibratsiooniga. Alustades rohkem materiaalsest energia vormist ja muutudes ülevalpool rohkem vaimseks energiaks. Energia jaotub 7 energia keskuse, chakra vahel ja igaüks neist sümboliseerib midagi Universumis.

Chakrad-ja-seksuaalsus-tantra-urmas-silman

Animus ja Anima (sisemine Mees ja Naine)

Anima

Sõna Anima tuleb Ladina keelest ja omab selles mitmesugust tähendust “õhuvool, tuul, hingamine, vitaalne printsiip, elu”.

Anima viitab alateadlikule naiselikkuse dimensioonile mehes, mis on meie igapäevaelus tihti unustatud või alla surutud. Selleks, et mees saaks sisemiselt kasvada ja areneda ning saavutada parem sisemine tasakaal, on mehel vaja oma sisemine naine ära tunda, võtta omaks ja ühendada see varjatud element harmooniliselt enda iseloomu.

Mees, kes on ühenduses oma sisemise naise, Animaga, väljendab selliseid omadusi nagu; õrnus, hellus, kannatlikkus, tähelepanu ja kaastunne.

animus ja anima